Як формується склад та керівництво Комітету

Склад Комітету формується з представників підприємств-членів КТПП, представників органів державної влади, наукових та ділових кіл. Кількісний склад Комітету визначається самостійно.

Керівними органами Комітету є – Голова Комітету, заступник Голови та  секретар.

Голову Комітету затверджує Президія палати.

Заступник Голови Комітету та секретар обираються на першому засіданні комітету.

Президентом Палати з числа співробітників палати призначається відповідальний за роботу комітету з числа співробітників палати.

Голова Комітету організує  та направляє роботу Комітету, визначає коло питань, що плануються до розгляду на засіданнях Комітету, дає доручення членам Комітету.

Заступник Голови комітету забезпечує організацію роботи Комітету згідно тих напрямків роботи, які визначені Головою комітету та виконує обов”язки Голови комітету у його відсутності.

Секретар Комітету забезпечує скликання комітету, за дорученням Голови комітету направляє членам Комітету інформацію та  матеріали, які стосуються роботи Комітету, веде протоколи засідань Комітету, організує розсилку рішень Комітету та інших документів усім зацікавленим організаціям та членам Комітету.

Члени Комітету виконують доручення з розробки проектів рекомендацій, приймають участь у вивченні та обговоренні рекомендацій, виконують інші доручення, що виходять з даного Положення та планів роботи Комітету.