Організація роботи Комітету

  • Робота Комітету здійснюється на основі плану робіт.
  • Засідання Комітету проводиться не менше одного разу в квартал.
  • Засідання Комітету вважаються повноважним при наявності більше половини членів Комітету.
  • Рішення з питань, що розглядаються Комітетом, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комітету, що присутні на засіданні.
  • Засідання комітету оформлюється протоколом, який підписує Голова комітету та відповідальний секретар.
  • Технічне забезпечення роботи Комітету здійснюється робітниками КТПП.