Права Комітету

Комітет запрошує фахівців різних галузей підприємницької діяльності та наукових організацій, які не являються членами Комітету, для участі у його засіданнях та інших заходів.

Комітет отримує від структурних підрозділів КТПП інформацію, необхідну для роботи.

Для виконання своїх функцій Комітет може створювати з числа своїх членів та залучених фахівців тимчасові робочі групи, які очолюються керівником, призначеним Головою Комітету.